top of page
3.jpg
  1. Keď sa cítite neistí alebo bezradní v súvislosti s určitou situáciou alebo rozhodnutím.

  2. Keď sa snažíte dosiahnuť určitý cieľ alebo zmeniť určitý aspekt svojho života a potrebujete pomoc pri určovaní krokov na dosiahnutie týchto cieľov.

  3. Keď máte pocit, že vás brzdí niečo, čo by ste chceli prekonať, napríklad strach, úzkosť alebo nedostatok sebavedomia.

  4. Keď sa vám zdá, že máte opakujúce sa vzorce správania alebo myšlienok, ktoré vám bránia dosiahnuť to, čo chcete.

  5. Keď chcete zlepšiť svoje vztahy s partnerom, rodinou, priateľmi alebo kolegami.

  6. Keď sa snažíte nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

 

Ak sa nachádzate v jednej alebo viacerých z týchto situácií, môže byť užitočné zvážiť pomoc mentálneho kouča, ktorý vám môže pomôcť identifikovať vaše ciele, vytvoriť plán a podporiť vás počas celého procesu dosahovania vašich cieľov.

Vaša koučka (3).jpg

Všetci túžime po kvalitných vzťahoch. Často však narážame na prekážky, ktoré nám nadobúdanie nových vzťahov značne komplikujú. Tento mini e-book obsahuje zopár praktických rád na získavanie nových priateľov.

4.jpg

  Mentálny kouč je tréner, ktorý sa zameriava na pomoc klientom pri dosahovaní ich cieľov a zlepšení ich psychického stavu. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať klientom zlepšovať ich mentálnu silu, riešiť problémy, ktoré im bránia v dosahovaní úspechu, a vytvárať pozitívny a vyrovnaný životný štýl.

  Používa rôzne techniky, ako sú kognitívne správanie, pozitívna psychológia alebo neuro-lingvistické programovanie (NLP), aby pomohol klientom dosiahnuť optimálny stav mentálnej sily.

Vaša koučka (4).jpg

Individuálny koučing s jednotlivcom, ktorý chce pracovať na sebe a svojich vlastnostiach. Preberá osobnú zodpovednosť za svoje konanie a vníma ako jeho rola ovplyvňuje jeho prostredie.

Párový alebo skupinový koučing zameraný ná prácu s viacerými účastníkmi, ktorí súhlasia, že chcú spoločne pracovať na pokroku a zlepšení ich vzťahu alebo komunikácie. Bez výčitiek alebo osožovania uprednostňujú prístup zameraný na riešenie.

5.jpg

Volám sa Sofia Vašš a od  ukončenia strednej školy som vždy pracovala sama na seba ako fotografka a podnikateľka. 8 rokov praxe s prácou s ľuďmi a v oblasti poskytovania služieb a predaja. Prešla som si mnohými školeniami a mentormi, koučami. Najviac hodnotu mi dalo samovzdelávanie.

 V priebehu podnikania som viacerým pomáhala budovať ich vlastný business s použitím nadobudnutých skúseností. Som absolvent výcviku transformačného koučingu na princípe polarít pod vedením Dalibora Bednařika.

Jednorázove sedenie

Preberieme konkrétnu tému, ktorá vás trápi. Zvážime všetky dostupné riešenia i možnosti. Na konci sedenia si stanovíme cieľ, ktorý bude ralizovateľný hneď po sedení.

Dlhodobá spolupráca

Ak chcete komplexne riešiť svoje povahové črty alebo vzorce správania, odporúčam minimálne mesačnú spoluprácu pri ktoréj sú viditeľné zmeny na spôsobe uvažovania a jednania so svojim okolím.

Vaša koučka (2).jpg
bottom of page