top of page

Chceš lepšie komunikovať?

IMG_2873.JPG
WS-S+T_-33.jpg

Kurz kde sa naučíte počúvať a až následne rozprávať

I. Úvod do komunikácie

 • Definícia komunikácie

 • Dôležitosť komunikácie

 • Proces komunikácie

II. Typy komunikácie

 • Verbálna a neverbálna komunikácia

 • Formálne a neformálne komunikácia

 • Interná a externá komunikácia

III. Komunikačné prekážky

 • Bariéry komunikácie

 • Konflikty v komunikácii

 • Zvládanie komunikačných prekážok

IV. Zručnosti v komunikácii

 • Aktívne počúvanie

 • Verbálne a neverbálne prejavy

 • Vyjadrovanie sa jasne a presne

V. Komunikácia v rôznych situáciách

 • Komunikácia v tíme

 • Komunikácia s klientmi

 • Ťažké konverzácie

VI. Kultúrna komunikácia

 • Kultúrne rozdiely v komunikácii

 • Zvládanie kultúrnych rozdielov

VII. Digitálna komunikácia

 • E-mailová komunikácia

 • Komunikácia cez sociálne siete

 • Bezpečná digitálna komunikácia

VIII. Záverečné uvedenie do praxe

 • Aplikácia zručností v komunikácii

 • Hodnotenie komunikačných schopností

 • Zlepšovanie komunikačných zručností v budúcnosti

Max : 6 ľudí

Forma: prezenčne/online

Dĺžka: 4 dni

V prípade záujmu o kurz prosím vyplňte dole uvedený dotazník.

bottom of page