top of page

Chceš mať kvalitné vzťahy?

WS-S+T_-36 (1).jpg
_RP_9079.jpg

Vzťahy sú ako kvety, potrebujú starostlivosť a lásku, aby prekvitali.

I. Úvod do vzťahov

 • Definícia vzťahu

 • Dôležitosť vzťahov

 • Rôzne typy vzťahov

II. Komunikácia v vzťahoch

 • Aktívne počúvanie

 • Vyjadrovanie sa jasne a presne

 • Neverbálna komunikácia

 • Komunikácia v konfliktných situáciách

III. Základy empatie a porozumenia

 • Empatia v osobnom a pracovnom živote

 • Porozumenie a rešpekt vo vzťahu

 • Zlepšovanie komunikačných zručností

IV. Komunikácia vo vzťahu

 • Vzťahy v rodine a partnerskom živote

 • Komunikácia v priateľských vzťahoch a tíme

 • Vzťahy v práci a s klientmi

V. Konflikty v vzťahoch

 • Príčiny konfliktov

 • Riešenie konfliktov

 • Prevencia konfliktov

VI. Psychológia vzťahov

 • Láska a jej rôzne formy

 • Zvyky a vzorce správania vo vzťahu

 • Vplyv detstva na formovanie vzťahov v dospelosti

Max : 6 ľudí

Forma: prezenčne/online

Dĺžka: 4 dni

V prípade záujmu o kurz prosím vyplňte dole uvedený dotazník.

bottom of page